Google
Baza firm
Wiadomości
Ogłoszenia
Nieruchomości
Motoryzacja
Menu Online
   
Kategoria: NaukaUczę języków
Kurs Nauki J.polskiego Dla Ukraińców / Курс п&
Вітаємо в Польщі! &#106 2;ентр Розвитк& #1091; Науки та Бізнесу EUROPABIZ.PL оголошу& #1108; набір на курс польськ& #1086;ї мови з можливі& #1089;тю отриман& #1085;я зннань в сферах функціо& #1085;ування ринку праці, державн& #1080;х установ та особлив& #1086;стей права і культур& #1080; в Польщі. &#105 0;урс складає& #1090;ься з 9 етапів, кожен з яких триває 16 годин. Можеш пройти з нами повний курс або ж вибрати тільки ті етапи, які тебе цікавля& #1090;ь! Етапи курсу: 1. Азбука польськ& #1086;ї мови – ефектив& #1085;е спілкув& #1072;ння. 2. Азбука польськ& #1086;ї мови – початко& #1074;ий рівень - мовленн& #1103;, письмо, читання. 3. Азбука польськ& #1086;ї мови – поглибл& #1077;ний рівень - мовленн& #1103;, письмо, читання. 4. Ділова польськ& #1072; мова - початко& #1074;ий рівень (поділ на групи залежно від сфери діяльно& #1089;ті, наприкл& #1072;д, торгівл& #1103;, будівни& #1094;тво, адмініс& #1090;рація, послуги прибира& #1085;ня тощо). 5. Ділова польськ& #1072; мова – поглибл& #1077;ний рівень (поділ на групи залежно від сфери діяльно& #1089;ті, наприкл& #1072;д, торгівл& #1103;, будівни& #1094;тво, адмініс& #1090;рація, послуги прибира& #1085;ня тощо). 6. Створен& #1085;я бізнесу в Польщі - індивід& #1091;альна підприє& #1084;ницька діяльні& #1089;ть та господа& #1088;ські товарис& #1090;ва. 7. Особлив& #1086;сті ринку праці в Польщі – державн& #1110; установ& #1080;, порядок працевл& #1072;штуван&# 1085;я, трудові та цивільн& #1086;-правов& #1110; договор& #1080;, податко& #1074;і розраху& #1085;ки, NFZ, ZUS. 8. Польськ& #1072; культур& #1072;, традиці& #1111; та звичаї у повсякд& #1077;нному та професі& #1081;ному житті. 9. Право і економі& #1082;а на кожен день. Де&#109 0;алі курсу: групи до 10 осіб, надаємо всі необхід& #1085;і навчаль& #1085;і матеріа& #1083;и: канцеля& #1088;ські товари та авторсь& #1082;і завданн& #1103; від виклада& #1095;ів, кава та чай під час занять. &#105 6;озклад занять складає& #1090;ься з урахува& #1085;ням днів і часу, вказани& #1093; учасник& #1072;ми під час запису на курс. Заняття проводя& #1090;ься кваліфі& #1082;ованим&# 1080; спеціал& #1110;стами - виклада& #1095;ами польськ& #1086;ї мови, юристам& #1080; в сферах трудово& #1075;о та адмініс& #1090;ративн&# 1086;го права та консуль& #1090;антами з розвитк& #1091; кар’єри. Вартіс&#1090 ;ь одного етапу курсу складає 400 злотих, з яких 100 злотих вступно& #1075;о внеску повинно бути сплачен& #1086; під час реєстра& #1094;ії, а решта – у перший день курсу. О&#108 7;лату можна здійсни& #1090;и переказ& #1086;м на банківс& #1100;кий рахунок 08 1090 1492 0000 0001 0140 8388 з зазначе& #1085;ням назви курсу або готівко& #1102; в секрета& #1088;іаті Центру. &#104 7;аписи проводя& #1090;ься на підстав& #1110; заяв вислани& #1093; на поштову скриньк& #1091; europabiz.szczecin@gmail.com. Де&#109 0;альну інформа& #1094;ію можна отримат& #1080; за телефон& #1086;м або у філії Центру в Щецині. &#105 3;аші контакт& #1080;: Телеф&#1086 ;н: +48 724 464 000 Адреса: ul. Kolumba 89, поверх 0, вхід А, кімната 002А, секрета& #1088;іат Europabiz. Плано&#1 074;ана дата початку курсу - ЛЮТИЙ 2020. По закінче& #1085;ню навчанн& #1103; кожен учасник курсу може отримат& #1080; індивід& #1091;альну консуль& #1090;ацію з питань подолан& #1085;я мовного бар’єру, складно& #1097;ів трудово& #1075;о та адмініс& #1090;ративн&# 1086;го права та можливо& #1089;тей подальш& #1086;го навчанн& #1103;. Чекає&#1084 ;о на Вас! Witaj w Polsce! Centrum Rozwoju Nauki i Biznesu EUROPABIZ.PL zaprasza na kurs nauki języka polskiego, połączony z elementami wiedzy na temat poruszania się po polskim rynku pracy, w tym w urzędach i instytucjach publicznych. Kurs języka polskiego składa się z 9 etapów nauczania, z którego każdy będzie inny. Każdy poziom to 16 h nauki. Możesz przejść z Nami przez wszystkie etapy, lub wybrać tylko te, przydatne dla Ciebie! 1. ABC języka polskiego - sprawna komunikacja. 2. ABC języka polskiego - poziom podstawowy - mowa, pismo, czytanie. 3. ABC języka polskiego - poziom zaawansowany - mowa, pismo, czytanie. 4. Język polski zawodowy - poziom podstawowy (podział na grupy branżowe, np. handel, budownictwo, administracja, usługi sprzątające, itp.). 5. Język polski zawodowy - poziom zaawansowany (podział na grupy branżowe, np. handel, budownictwo, administracja, usługi sprzątające, itp.). 6. Procedury zakładania działalności gospodarczej w Polsce - indywidualna działalność gospodarcza i spółki prawa handlowego. 7. Uwarunkowania rynku pracy w Polsce - urzędy i instytucje publiczne, procedury zatrudnienia - umowy o pracę i umowy cywilno-prawne, rozliczenia podatkowe, NFZ, ZUS. 8. Polska kultura, zwyczaje i obyczaje w życiu codzienny i zawodowym. 9. Prawo i ekonomia życia codziennego W ramach kursu zapewniamy: - maksymalnie 10-osobowe grupy, - niezbędne materiały do nauki – materiały biurowe oraz autorskie zadania od nauczycieli, - kawę , herbatę podczas zajęć . Grafik zajęć jest planowany w oparciu o zgłoszone w ankietach preferowane dni i godziny. Zajęcia prowadzić będzie wykwalifikowana kadra - lektorzy języka polskiego, praktycy prawa pracy i prawa administracyjnego oraz doradcy zawodowi. Cena jednego poziomu wynosi 400 zł, w tym 100 zł wpisowego w chwili zapisu, pozostała część do uregulowania w pierwszym dniu rozpoczęcia kursu. Wpłaty można dokonać na numer rachunku bankowego 08 1090 1492 0000 0001 0140 8388, ze wskazaniem tytułu kursu lub gotówką w sekretariacie. Zapisy są prowadzone w oparciu o przesłanie na adres europabiz.szczecin@gmail.com ankiety. Szczegółowych informacji można uzyskać pod numerem tel. 724 464 000 lub w siedzibie w Szczecinie przy ul. Kolumba 89 parter, wejście A, pokój 002A sekretariat Europabiz. Planowany termin rozpoczęcia kursu LUTY 2020. Świadczymy również naszym słuchaczom pomoc po zakończeniu kursu w zakresie spraw dotyczących bariery językowej, zawiłości prawa pracy i prawa administracyjnego oraz możliwość dalszej edukacji. Serdecznie zapraszamy.
 
Dane kontaktowe:
telefon kontaktowy:724 464 000
adres e-mail:europabiz.pl@gmail.com
 
 
Formularz kontaktowy:
  
  
  
  
 



 
Informacje na temat ogłoszenia:
data dodania:18-01-2020 13:01:49
data ważności:18-03-2020 13:01:49
wyświetleń:110
wyświetleń dzisiaj:110
Copyright 2003-2020 by Studio Reklamy "Best Media". Wszelkie prawa zastrzeżone. Aktualnie On-Line: 19 Gości